Økende tilfredshet med eldreomsorgen

Nå er tallene fra Kommunenes Sentralforbunds eldreomsorgsundersøkelse klare. De viser at andelen personer som var svært fornøyd eller fornøyd med tilbudet fra den kommunale hjemmetjenesten har økt med fire prosent det siste året.

80 prosent av brukerne oppgir at de er svært fornøyd eller fornøyd med tilbudet. 90 prosent av brukerne svarer at de ansatte behandler dem med respekt, og nesten like mange svarer at de ansatte er omsorgsfulle. 

Dette viser at det er mye god omsorg i norske kommuner. Men det viser også at hele 20 prosent av brukerne ikke opplever at tjenestene er tilstrekkelige. Dermed er det all grunn til videre innsats for å få en eldreomsorg som «skinner».

 

alt

Kilde: Brukerundersøkelser på bedrekommune.no, SSB Kostra 2015

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@