Økt likebehandling med statlig finansierte omsorgstjenester

En forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester har testet ut om en slik modell vil gi bedre tjenester til brukerne. Svaret er trolig ja.

Denne forsøksordningen startet i utvalgte kommuner i mai 2016. Evalueringer viser at tjenestene i større grad blir tilpasset brukernes behov ved statlig direktefinansiering. Av andre positive effekter som nevnes er bedre kompetanse og bedre styringsgrunnlag i kommunene.

« Brukernes behov skal være i sentrum. Jeg er glad for at brukerne i forsøkskommunene ser ut til å få dekket sine behov slik at de kan mestre hverdagen best mulig. Dette skyldes blant annet grundigere kartlegging av den enkeltes behov og bedre dialog.» Det sier den nybakte eldre- og folkehelseminister Terje Søviknes i en pressemelding denne uken.

På grunn av de positive resultatene dette forsøket har gitt vil regjeringen utvide antallet kommuner som skal få delta i forsøket fra 2020.

Et av målene med ordningen er å finne ut om statlig finansiering kan gi et likere tilbud til brukerne uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Mer om dette, og hele rapporten, kan du lese HER.

Lege-med-eldre-dame.jpg
@