Om brudd på menneskerettigheter i eldreomsorgen

04. desember 2014

Da er det almen kjent og hadde jeg nær sagt akseptert at situasjonen for mange eldre, som er avhengig av eldreomsorg, faktisk ikke har et verdig liv i Norge.

Det blir unektelig litt patetisk for meg å høre på statsråder som snakker om brudd på menneskerettighetene verden over i et indignert tonefall, når vi selv bryter dem hver dag, her i verdens beste land å bo i.

Vi snakker ikke om hvem som helst, som ikke får den hjelpen de skal ha. Vi snakker om de som bygde landet, de vi i dag kan takke, men som vi altfor sjeldent gjør dessverre, for de gode livene vi lever. Jeg er klar over at helsepersonell landet rundt gjør en fremdragende jobb med altfor få ressurser.

Regjeringspartiene med Frp i spissen har i hver eneste valgkamp snakket om eldreomsorg, og jeg tror helt oppriktig at intensjonen er til stede. Så nå venter vi oss en oversikt over hvordan de eldre på sykehjem har det, og en konkret plan for bedring der det ikke står så bra til. «Jeg hører hva dere sier, men jeg vil se hva dere gjør» Nok snakk nå.

Alle eldre skal ha det så godt som mulig, skal få den behandlingen og den respekt de har krav på og fortjener. Vi kan ikke behandle mennesker på denne måten.

Det har vært eldreopprør før, kanskje er det på tide med nytt ? Skrevet av Karin S. Woldseth, daglig leder i LOP
Lege-med-eldre-dame.jpg
@