Omsorgssvikt mot pleietrengende eldre

Mange medier har i helgen omtalt resultater fra forskningen ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som viser at det vanlig med omsorgssvikt mot pleietrengende eldre.

I følge forsker Janne Myhre er det dokumentert at slik omsorgssvikt skjer på sykehjem over hele Norge. Til Dagsavisen sa Myhre at den største utfordringen er at både ansatte, sektorledere og politikere havner i resignasjon. Dermed blir ingenting gjort.

Forskerne ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress mener det må settes inn større ressurser for kompetanseheving og bemanning i eldreomsorgen. I 2021 kom NTNU med en rapport som viste at overgrep mot eldre ved sykehjem er vanlig. Det ser ikke ut til at situasjonen har bedret seg de siste årene, heller tvert i mot.
 

I rapporten fra NTNU ble volden mot eldre ved sykehjem fordelt i ulike kategorier:

 • Forsømmelser (46,9 prosent)
 • Psykisk vold (40,5 prosent)
 • Fysisk vold (9.6 prosent)
 • Økonomisk/materiell vold (1,1 prosent)
 • Seksuelle overgrep (0,4 prosent) 

 

Forskningen fra NTNU viste også at lederne ved sykehjemmet ofte ikke har full oversikt over forhold og hendelser knyttet til vold eller mishandling av eldre personer. Slike hendelser kan involvere både andre beboere, ansatte eller pårørende. Men særlig er det overgrep mellom beboere eller mellom pårørende og beboere som er svært utbredt. Dette er i stor grad knyttet til demenssykdom, og tidligere forskning har vist at slik sykdom er blant de største risikofaktorene for aggresjon og vold mellom beboere på sykehjem.
 

I rapporten fra NTNU ble det anbefalt flere grep for å redusere vold mot eldre:

 • Større bemanning på jobb, i første rekke folk med helseutdanning.
 • Å øke de ansattes kompetanse om demens, vold og overgrep.
 • Mindre og mer hjemlige enheter for beboere med demens.
 • Velferdsteknologi som ulike alarmer og sensorer.
 • Hjelpe lederne til å utvikle strategier for å forebygge vold.
 • Sørge for at det finnes nasjonale retningslinjer.
 • Meldeplikt for sykehjem når vold og overgrep oppdages.
bigstock-Sad-and-depressed-old-man-sitt-427675586.jpg
@