Ønsket avgangsalder er fremdeles 65 år

Hele 68 prosent av de spurte i årets Norsk seniorpolitisk barometer er enige i at man må jobbe lenger når man lever lenger. Men de svarer også at de selv ser for seg et kortere arbeidsliv.

Denne trenden bør bekymre både politikere og arbeidsgivere skriver Senter for seniorpolitikk på sine nettsider.

Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger oppfatninger og holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Ipsos har på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk gjennomført Norsk seniorpolitisk barometer for 2022 og funnene her ble presentert på et seminar sist uke.

Tall fra NAV viser at ønsket avgangsalder for pensjon nå ligger på rundt 65 år, og det er de yrkesaktive som nå er i 50-årene som gleder seg mest til å gå av med pensjon.

«Vi kan ikke lenger støtte oss på at pensjonsreformen alene vil øke avgangsalderen. Hvordan man har det på jobben er viktigere enn pensjon når pensjoneringsbeslutningen tas,»  det sa Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk i en kommentar til resultatene fra denne undersøkelsen.

bigstock-Active-Senior-Man-Is-Jogging--435136412.jpg
@