Oppfordrer seniorer til å føre budsjett

Folk over 60 år er den aldersgruppen som er minst flinke til å føre budsjett over privatøkonomien sin. Forbrukerrådet oppfordrer seniorene til å endre på dette, særlig i lys av at inkassobyråene melder om at betalingsproblemene øker nettopp blant seniorene.

«Det eksisterer mange skjulte pengetyver i hverdagen. Et budsjett vil ikke bare avdekke de små bandittene på kontoutskriften, det vil også i mange tilfeller gi motivasjon til å avstå fra de små fristelsene, som ved månedsslutt kan ende opp i store summer». Det sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet, i en ny sak på rådets nettsider.

For personer mellom 30-50 år ser man at nesten fire av ti fører budsjett kontinuerlig eller i perioder. At akkurat denne aldersgruppen en flinke til å føre budsjett tror man henger sammen med at  mange i denne alderen er i etableringsfasen, eller er barnefamilier med en presset økonomi.

I Forbruksforskningsinstituttet SIFOs undersøkelse «Dyrtid under oppseiling II» finner vi at andelen økonomiske trygge hushold har falt fra 65 prosent under koronapandemien til 49 prosent i august 2022. Andelen husholdninger som sliter er mer enn fordoblet. I rapporten kan vi også lese: «Det er klare tegn på at dyrtiden har alvorlige konsekvenser og at mange står overfor vanskelige valg for å kunne betale for nødvendigheter som mat og strøm».

SIFOs eksperter råder alle til å sette opp et budsjett. Dette er et virkemiddel som gir bedre kontroll med pengebruken slik at man også kan se på hvor man eventuelt kan knipe inn.

For aldersgruppa 60 pluss svarer kun 23 prosent at de fører husholdningsbudsjett; 13 prosent sier at de «fører budsjett i hodet»; 47 prosent sier de ikke fører budsjett - fordi de ikke trenger det; 6 prosent sier de planlegger å begynne med det; 2 prosent sier at andre i husstanden gjør det - og 8 prosent sier at de rett og slett ikke har tenkt på det.

bigstock-Banknotes-Of-Norwegian-Krone-S-446361356.jpg
@