Oslo LOPs innspill til seniormeldingen

22. oktober 2013

Før sommeren inviterte Oslo kommune alle innbyggere, unge som gamle, foreninger, organisasjoner, bedrifter, lag og enkeltpersoner til å bli med på å utforme framtidens eldreomsorg. Temaene som man kunne komme med innspill på var inndelt i fem kategorier: - Aktiv aldring, bolig og nye boformer, innovasjon i omsorg, nettverk og frivillighet og velferdsteknologi.

Det har kommet inn en rekke forslag til Oslo kommunes seniormelding. Også Oslo LOP har laget et eget innspill. Det kan du lese HER .
bigstock-grandmother-using-laptop-32415893.jpg
@