Overgangen fra yrkesaktiv til pensjonist

Hva er det som gjør at noen synes det er bare deilig å bli pensjonist, mens andre misliker det sterkt? Det har en svensk forsker sett nærmere på.

En stor undersøkelse med rundt 6000 svensker mellom 60 og 66 år har vært med i en undersøkelse om det å bli pensjonist.

De aller fleste opplever å få bedre livskvalitet når de går over i pensjonistenes rekker. Det å få full kontroll over sin egen hverdag trekkes fram som en viktig faktor.

Men det er også en liten gruppe på rundt 10 prosent av pensjonistene som opplever at livskvaliteten blir dårligere som pensjonister. Dette er ofte personer som identifiserer seg veldig sterkt med jobben sin, de kan føle at de mister litt av seg selv når jobben ikke er der lengre.

Mer om dette kan du lese på Forskning.no HER

bigstock-People-At-Old-Age-Home-203658787.jpg
@