Pårørende føler seg maktesløse

Mange pårørende til pasienter på sykehjem føler seg helt maktesløse. Det viser en ny studie som sykepleieforskere i Norden har gjennomført.

Professor Vibeke Lohne fra OsloMet er en av forskerne i studien. I et intervju på OsloMet sine nettsider forteller hun om møtene med pårørende som både er dypt involvert i sine kjæres liv, men som også føler seg som maktesløse vitner som stilles på sidelinjen.

Mange pårørende opplever at det å følge opp at deres nære blir ivaretatt på sykehjemmene fører til konflikter mellom pårørende og helsepersonell.

«Jeg mener at konfliktene skyldes mangelen på ressurser og at det er for mange ufaglærte som jobber på sykehjem og helsehus» sier professor Vibeke Lohne i intervjuet. Lohne mener man må ha en grundig utdanning for å gjøre en ordentlig jobb når mennesker er syke og pleietrengende, fordi dette krever mye kunnskap, innsikt og motivasjon.

Men Lohne mener også at det blir feil å plassere ansvaret og kritikken hos personalet. Løsningen må komme fra politisk miljø sier hun. Det må ble mer attraktivt å jobbe på sykehjem, og så trenger man rett og slett flere pleiere med høyere kompetanse.

omsorg1.jpg-mob480.jpg
@