Pass på hjertet i vinterkulda!

At folk er mer utsatt for å få hjerteinfarkt på vinterstid er gammelt nytt. Men nå har forskere studert dette fenomenet grundig, og kommet med ulike teorier om hvorfor det er slik.

Ved å hente inn data over temperaturer, vind, nedbør, med mere kan man nå slå fast at vinterkulde og hjerteinfarkt har en sammenheng – men ikke for de som bor nord i landet! I de nordlige delene av landet takler innbyggerne vinterkulda uten at det fører til økt hyppighet av infarkter.

For landet for øvrig var det slik at risikoen for hjerteinfarkt økte merkbart når minimumstemperaturen falt under frysepunktet. Dette kunne man i studiene se at gjaldt for mange forskjellige grupper i befolkningen, og for ulike regioner.

Men akkurat hva denne økte hjerterisikoen kommer av kunne ikke forskerne fastslå. Det spekuleres i om økt forekomst av forkjølelse og influensa kan være en årsak, eller om det rett og slett er overanstrengelse ved for mye snømåking som slår ut.

Mer om denne studien kan du lese på Forskning.no

bigstock-Shoveling-4418034.jpg
@