Pensjonene er under press!

LOP satte før sommeren fokus på hvordan tillegget på 4000 kroner til minstepensjonister kommer alle til gode, bortsett fra de som også har offentlig tjenestepensjon. Dette kan du lese om i vårt siste blad, i artikkelen til Jan Mønnesland på side 9.

Mønnesland avslutter artikkelen slik: «Denne diskrimineringen av offentlige pensjonister kan være utilsiktet. I så fall bør det rettes opp før Stortinget vedtar lovforslaget, noe det neppe er politisk vilje til. Eller det kan være en bevisst handling for å straffe de offentlige pensjonistene dersom en nekter å svelge forslag til departementet av desember 2015 om å avvikle bruttopensjonen og gå over til en ny påslags-modell.»

I dagens Aftenposten er Ragnhild Davidsen intervjuet. Hun mottar minste pensjonsnivå i folketrygden, men etter 14 år med halv stilling som renholder i kommunen har hun i tillegg opparbeidet en liten tjenestepensjon. Hun er dermed et godt eksempel på de personer som Mønnesland har påpekt vil bli rammet av denne modellen.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Arbeids- og sosialdepartementet varsler ingen endringer i samordningsreglene, dermed er dette kanskje ikke en utilsiktet handling fra regjeringens side.

Fra LOPs side mener vi at dette er en god illustrasjon på at pensjonene er under press. Det er viktigere enn noen gang at vi står på barikadene og kjemper vår sak.

bigstock-Surprised-Businessman-With-Sta-64649293.jpg
@