Pensjonistene ender som salderingspost

Landslaget for offentlige pensjonister LOP mottok i går meldingen om at det regjeringsnedsatte utvalget, som skulle se på sikringsmekanismer for uføre og pensjonister hvis det ble en negativ reallønnsvekst, hadde konkludert med at ingenting skulle endres. LOP trodde ikke det de hørte.

Ikke bare er dette et svik mot 830 000 mennesker, men det er rett og slett lureri. Partene som deltar i drøftingsmøtene med regjeringen, ble forespeilet, at man skulle søke å finne en sikring for pensjonister og uføre, slik at de unngikk ytterligere negativ reallønnsvekst i år med lave lønnsoppgjør. Det skjedde ikke, og skal man tro det mediene skriver, var dette heller ikke mandatet til utvalget.

For det står å lese at utvalget konkluderte med at pensjonsreformen ligger fast. Problemet oppstår når regjeringen forteller partene at de skal se på en sikringsmekanisme, ikke endre pensjonsreformen. Selv om LOP selvsagt er av den oppfatning og har vært det hele tiden at 0,75% underregulering er urettferdig, så var det ikke dette som var agendaen til utvalget. Trodde vi.

Når Arbeid- og sosialminister Anniken Hauglie i tillegg sier at alle må bidra i vanskelige tider, viser det en mangel på kunnskap som ikke er en statsråd verdig. Pensjonister og uføre bidro i 2015, og vi bidrar hvert år, i og med underreguleringen på 0,75 % av grunnpensjonen, og selvsagt skal vi bidra, men det gir ikke mening at pensjonister og utføre skal bidra mer enn andre. Svaret til utvalget gir derfor ikke mening, ei heller statsrådens svar.

Vi vet at det er vanskelige tider for Norge, men er det riktig at uføre og pensjonister skal bli salderingsposten, for det er vel det som er tilfelle?

Karin S. Woldseth, Daglig leder i LOP

bigstock-Surprised-Businessman-With-Sta-64649293.jpg
@