Pensjonistene får 2,7 milliarder mer

NRK presenterer en gladnyhet for pensjonistene. LOPs Torild Ofstad er intervjuet i artikkelen og sier at hun synes det er bra at avkortingen i pensjoner reduseres, og ser helst at den faller helt bort.  

zBwQuvq9mU3nuQ9FnFeV0QFLBBfLzYbn9dKprlW5-W1w.jpg
@