Pensjonistene og årets trygdeoppgjør

LOPs Kjell Helland har i dag sendt innlegg om årets trygdeoppgjør til Adresseavisen. Du kan også lese hele Hellands innlegg her.

Så er årets trygdeoppgjør avsluttet. De yrkesaktive får et oppgjør på 2.4 prosent, mens pensjonistene gjennom trygdeoppgjøret får 0,38 prosent pr. 1. mai og på årsbasis for 2017 0,9 prosent. Bare prisveksten er på 1,9 prosent. Det skal ikke store regnekunnskapene til for å forstå at dette ikke går opp. Dette er nå det tredje året at pensjonistene får redusert sin kjøpekraft betydelig.

Har en pensjonist en årlig pensjon på 250 000 kroner som vedkommende også betaler skatt og trygdeavgift av, så innebærer årets oppgjør at vedkommende taper nær 8 000 kroner i redusert kjøpekraft. Siden 2015 har den samme pensjonisten tapt over 14 000 kroner i kjøpekraft. Samtidig opplever vi at regjeringen forsvarer oppgjøret. Dette er skammelig. Det er ikke slik landets pensjonister skal behandles. Kan vi nå forvente at stortinget ber om å få oversendt årets trygdeoppgjør, slik at de i alle fall kan sørge for at pensjonistene kan få opprettholdt sin kjøpekraft ved årets oppgjør? Stortinget har mulighet til å gå inn å rette opp dette. I forbindelse med den nye pensjonsreformen er det også en forskrift som slår fast at en kan fravike hovedregelen med 0,75 prosent fratrekk ved å bruke unntaksbestemmelsen om særskilte hensyn, dersom framtidige oppgjør gir negativ utvikling som gjør at pensjonistene over tid kommer dårligere ut enn gjennomsnittet av pris og lønn.

Hvilke partier på stortinget er nå villig til å rydde opp i denne urettferdigheten som årets trygdeoppgjør har skapt for våre pensjonister?

Kjell Helland
medlem av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Kjell-Helland.jpg
@