Pensjonistene taper igjen

Som vi alle har registrert blir årets lønnsoppgjør et såkalt nulloppgjør. Det vil si at det kun er prisstigningen som blir kompensert. Med bakgrunn i at vi som pensjonister i tillegg blir trukket 0,75 prosent vil vi få en betydelig nedgang i realinntekten i år. Fagøkonomene har så langt vurdert at dette samlet kan innebære en nedgang i realinntektene for alderspensjonister på ¾ prosent i år og ½ prosent for minstepensjonistene.

Dette vil selvsagt bety at vi som pensjonister ikke vil få dekket nødvendig prisstigning. Dermed kan vi også slå fast at pensjonistene blir de reelle taperne i årets lønnsoppgjør. Hvor lenge skal vi som pensjonister finne oss i dette. Det er nok å nevne den kraftige økningen vi de siste årene har fått når det gjelder trygdeavgiften som er økt fra 3 til 5,1 prosent. Med andre ord en klar skatteskjerpelse. Som pensjonister bør vi ikke lenger akseptere denne innskrenkningen på vår økonomi. I neste måned (mai) starter årets trygdeoppgjør. Da bør vi som pensjonister kreve at det årlige fradraget på 0,75 prosent blir kompensert slik at også vi som pensjonister kan få vår kjøpekraft opprettholdt. Vi vet at Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim som representerer 96 pensjonistforeninger og 8 000 medlemmer også skal behandle denne saken på sitt årsmøte 17. april. Det er på høy tid at vi som pensjonister nå sier at nok er nok, og at vi ikke lenger står med lua i handa og ber om en pensjon som vi faktisk har tjent opp gjennom 30 – 50 år. Vi oppfordrer derfor byens pensjonister til å si klart i fra at dette finner vi oss ikke i lenger. Hvis ikke vil konsekvensene kunne bli store.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Trondheim lokallag

Kjell Helland (leder)

Kjell-Helland.jpg
@