Pensjonisters innflytelse

07. august 2012

Pensjonistforbundet skal ha drøftet med NRK-sjefen at det bør være talerøret for alle pensjonister, kunne det leses i et Kort sagt-innlegg i Aftenposten 2. august. I dag kommenterer LOP-leder Kjell Helland dette i innlegget "Pensjonisters innflytelse" samme sted. Han minner om at pensjonistene er organisert i en rekke pensjonsforbund, f.eks. landets nest største pensjonistforgang, LOP, som organiserer pensjonister fra kommune, fylke og stat. - LOP har også samarbeid med flere fagforbund, skriver Helland, som også minner om at LOP gjennom samarbeidsavtalen med UNIO deltar på like fot med Pensjonistforbunder i drøftinger med regjeringen om statsbudsjettet og trygdeoppgjøret. Vi forutsetter at både regjering og NRK er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å slippe pensjonistorganisasjoner til i henholdsvis drøftinger og media, understreker LOP-lederen.

@