Pensjonistforbundet og forhandlinger

24. mars 2012

- Pensjonistforbundet farer dessverre med uriktige opplysninger når de for tiden forsøker å verve medlemmer, slår LOP-leder Kjell Helland fast. Han viser til vervebrevet hvor det står: "Som eneste pensjonistorganisasjon forhandler vi med regjering om stats- og trygdebudsjettene". - Dette er direkte feil. Det faktiske forhold er at når det gjelder statsbudsjettene deltar Pensjonistforbundet, i likhet med LOP (vi gjennom vår samarbeidsavtale med Unio) i drøftinger med regjeringen om saker vi ønsker fremmet, understreker Helland. Den tidligere stortingsrepresentanten kan vanskelig tenke deg at Stortinget ville akseptere forhandlinger om statsbudsjettet med pensjonistorganisasjonene.

Når det gjelder trygdeoppgjørene, utdyper Kjell Helland, heter det drøftinger/forhandlinger. I all hovedsak er også trygdeoppgjørene drøftinger. Det eneste punktet hvor det kan oppstå reelle forhandlinger, er hvis noen av partene (les: Regjeringen) hevder at "spesielle forhold" skal holdes utenfor den generelle lønnsveksten trygdeoppgjøret skal sammenliknes med. Noe som skjer ytterst sjelden, forteller han. - Den formen for salgsmetoder Pensjonistforbundet utøver i dette tilfellet må betraktes som villedende markedsføring, og det er beklagelig at en så viktig aktør i pensjonistsammenheng kan opptre så useriøst, sier LOP-leder Kjell Helland som har skrevet et innlegg til Pensjonistforbundets medlemsblad Pensjonisten om saken.