Pensjonistturer: Hva bør de koste?

Pensjonistene er blitt et farende folk. De reiser mer enn før og lengre enn før, enkeltvis og i grupper. Pensjonistene er blitt en viktig kundegruppe for mange typer av selskaper som arrangerer ulike typer av reiser for grupper av pensjonister, fra bussturer i nærområder til flyreiser til fjernere strøk.

Reiseselskapene dekker et behov og opererer på et marked i vekst. Men deres formål er å tjene penger og de tar seg derfor også betalt, helst godt betalt.

Turutvalget i LOP arrangerte fra 28. november til 3. desember en julemarkedstur til Berlin med 26 deltakere. Utvalget ønsket denne gang – som et forsøk – å arrangere turen i egen regi uten medvirkning fra reiseselskap og basert på selvkostprinsippet. Ingen skulle være med som gratispassasjerer, alle deltakerne skulle betale det samme med unntak av et kostnadsbasert tillegg for enerom. Tidspunktene for avreise og ankomst skulle være «komfortable», dvs. ikke grytidlig avreise eller ankomst nær midnatt, selv om det ville bli billigst. Hotellet skulle være av god standard og sentralt beliggende. Programmet skulle by på gode og interessante opplevelser, men ikke være masete eller stressende. Deltakerne skulle få tid til å nyte sin frokost før dagens program begynte og rimelig tid til «å gjøre byen» på egenhånd under oppholdet.

Turen lot seg gjennomføre for en pris pro person på kr 7.500 og kr 6.250 (for henholdsvis enkelt- og dobbeltrom). For denne prisen fikk man dekket flyreisene, busstransport til/fra flyplass-hotell, sightseeing med guide, taxitransport til/fra restaurant, taxitransport fra hotell til Vest-Berlin, fem middager, to lunsjer (ankomst- og avreisedagen), inngangsbillett på DDR-museet, en times sightseeing med båt på elven Spree og fem overnattinger med frokost på et sentralt beliggende, moderne firestjerners hotell i tidligere Øst-Berlin.

Det er trolig at prisen ville blitt omtrent det dobbelte hvis turutvalget hadde bedt et reiseselskap om å arrangere en tur etter samme opplegg. Turutvalget nevner ikke dette for å få ros og anerkjennelse, men for å gjøre lokallagene oppmerksomme på at de bør stille krav og være pris- og kostnadsbevisste når de å ønsker å lage turer for sine medlemmer ved hjelp av reiseselskaper, og at det faktisk lar seg gjøre å lage gode og rimelige reiser med egne ressurser. Ikke minst bør man være oppmerksom på at det kan koste deltakerne dyrt å lage turer med fly som innebærer avreise før man normalt står opp og tilbakereise etter leggetid. Det medfører ubehag og ekstrautgifter for deltakerne, mens besparelsen ved lavere flybillettpris betyr økt fortjeneste for reiseselskapet. Pensjonister bør være seg bevisst at de ikke er til for å bli utnyttet økonomisk. De bør kreve valuta for pengene.

LOP-Oslo_Lofoten_110615.jpg
@