Pensjonstilværelse med livskvalitet

12. mars 2014

På Hønefoss har frivillighetssentralen startet samtalegrupper for de som nylig har blitt pensjonister. I spissen for arbeidet står en pensjonert psykolog. Kanskje er dette en ide som andre kommuner også kan plukke opp?

Mange av de som blir pensjonister i dag er spreke og aktive. Da er det ikke alltid like enkelt å omstille seg til en ny type hverdag.

- Min intensjon er at dette skal fungere som en åpen samtalegruppe der alle er likeverdige, sier den pensjonerte psykologen Tom Sverre Kristiansen til Ringerikes Blad. Han er initiativtaker og kommer til å lede gruppa, som blir i regi av Frivilligsentralen på Hønefoss.

- Dette er ikke ment som noen form for terapi eller som en behandlingsgruppe, men tvert imot være et idéverksted som kan bidra til en videreutvikling av deltakernes livskvalitet når pensjonistlivet blir aktuelt, sier han.

Å gå over i pensjonistenes rekker kan oppleves som et voldsomt sprang for mange, og det kan være krevende å mestre situasjonen.

- Under disse samtalegruppene ønsker vi at alle skal bidra med sine egne erfaringer, tanker og idéer rundt hva som kan bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen meningsfull og givende. Tanken er å dele synspunkter, slik at hver enkelt deltaker kan få tilført nye idéer og inspirasjon om livsfasen etter yrkeslivet, sier Kristiansen.

Les hele intervjuet med Tom Sverre Kristiansen i RINGERIKES BLAD
bigstock-Seniors-In-Library-3915320.jpg
@