Pilotprosjekt: Transport for eldre

Når kommunen har spurt eldre i Oslo hva som er viktig for dem, trekkes fleksible og gode transportløsninger fram som en svært viktig faktor for en god alderdom.

I en tidligere utgave av «Vi i LOP» hadde vi en artikkel fra et medlemsmøte i Oslo LOP der kommunen presenterte sine tiltak som ledd i arbeidet med å bli en aldersvennlig by. Ett av tiltakene var transport. Den 4. september starter nå et pilotprosjekt på dette området, i en av Oslos bydeler. Dette prosjektet kan danne grunnlag for utforming av samme type tilbud, både i de andre bydelene i Oslo, og i andre byer og kommuner. Du kan lese mer om dette tilbudet HER og på Oslo kommune sine sider HER.

Regjeringen har utformet en egen strategi for aldersvennlige samfunn. Den finner du HER.

Ruter.png
@