Planlegging er viktig

Undersøkelsen Helsepolitisk barometer viser at hele 80 prosent av alle mellom 45 og 59 år enten har planlagt eller gjort seg tanker om hvordan de kan få den pensjonisttilværelsen de ønsker seg. Høyest på lista står trygg økonomi, å holde seg fysisk aktive samt det å ha noe meningsfylt å bruke tiden på.

Forskning fra Universitetet i Sørøst-Norge har tidligere vist at rundt 75 prosent av pensjonistene har omtrent samme nivå i livskvalitet både før og etter at de pensjonerte seg. For dem med en slitsom eller stressende jobb som bidrar til lavere livskvalitet vil man oftere se at det å bli pensjonist oppleves som en lettelse.  Omvendt vil det være for dem som er veldig glad i jobben sin, disse opplever ofte et fall i livskvalitet. Forskningen viser at de aller fleste etter en stund vil bli vant til mer fritid og komme tilbake på samme livskvalitetsnivå som før, men rundt 10 prosent av pensjonistene ble aldri så fornøyd igjen med livet som da de var i arbeid. Dette er ofte personer som har identifiserte seg så sterkt med jobben sin at de føler at de mister litt av seg selv når jobben blir borte.

Tidligere forskning fra Gøteborgs universitet har vist at for dem som har en fysisk krevende jobb med lite kontroll over egen arbeidsdag har det å bli pensjonist ført til bedre fysisk helse. Denne helseeffekten finne man imidlertid ikke hos pensjonister som har hatt jobber med større frihet og høyere sosial status. Denne forskningen fra Sverige viste at for de aller fleste var årene etter pensjonering gode år med mindre stress, færre depressive symptomer og generelt bedre livskvalitet. To norske studier understøtter også at det er personer med krevende fysisk arbeid som merker størst positive effekter i egen helse når de går over til pensjonisttilværelsen.

Å gå fra å være yrkesaktiv til å bli pensjonist kan derfor være en stor lettelse for noen, mens det for andre blir en stor belastning. Det aller viktigste er å ha en plan, det viser også forskningen fra Universitetet i Sørøst-Norge. De som opplever at de har et godt liv som pensjonister har i stor grad planlagt hvordan de skal gå av med pensjon, og hva de skal gjøre når de er ferdige med å jobbe.

 

TIPS: Senter for et aldersvennlig Norge har laget egne nettsider for den som vil planlegge for pensjonisttilværelsen sin: https://www.planleggelitt.no/

bigstock-Senior-Mature-Business-Woman-H-387664705.jpg
@