Rana har 2 i eldrerådet!

19. januar 2012

Landslaget for offentlige pensjonister - LOP - blir godt representert i det kommunale eldrerådet i denne fireårsperioden. Ketil Ryssdal med vara Hanna Seeger og Inga Marie Rushfeldt med vara Tove Lian er oppnevnt. Ketil Ryssdal var eldrerådsleder i forrige periode. Det nye eldrerådet har ikke konstituert seg ennå, og det er følgelig for tidlig å si hvilke posisjoner LOP-medlemmene får. LOP stiller med både representanter som har vært medlemmer i vår organisasjon lenge og med Seeger som erforholdsvis nyinnmeldt.  Lokallagsleder Tove Lian er meget fornøyd med at LOP får påvirke eldrepolitikken i kommunen direkte på denne måten.

@