Rapport fra siste sentralstyremøte

Sentralstyret i LOP hadde møte den 11. og 12. februar i år. De to viktigste sakene, av mange, som ble behandlet på dette møtet var trygdeoppgjøret 2016 og medlemsverving.

Her er en oppsummering av sakene som var oppe på møtet:

Trygdeoppgjøret i 2015 førte til en negativ vekst i pensjonene. Det vil si redusert kjøpekraft. LOP nektet å skrive under møteprotokollen.

Årets lønnsoppgjør ser ut til å bli svært lavt skal man tro det partene gir uttrykk for Mediebildet om den gjeldende økonomiske situasjonen understreker dette.

Med gjeldende underregulering på 0,75%, kan det fort gjenta seg at realveksten blir negativ. Det er helt uakseptabelt. LOP forventer at regjeringen tar grep og at det gjøres noe med underreguleringen.

Underreguleringen må fjernes eller alternativt at dersom de yrkesaktive ikke får en negativ vekst så skal pensjonistene heller ikke ha det. Ved negativ vekst for de yrkesaktive forventes det en likebehandling.

Etter noen år med forholdvis stor medlemsnedgang endte 2015 med en moderat/liten nedgang. Vi tror at trenden har snudd.

For å få gjennom våre krav – og det er viktigere enn noensinne med et stort press på pensjonene – må vi vokse. Drøftingsretten gir oss en unik mulighet for å fremme våre krav, men det må være tyngde bak dem, om vi skal ha gjennomslagskraft.

Derfor er det viktig at også 2016 blir et år med fokus på medlemsverving.

Fjorårets kampanjer viser at verving må være en kontinuerlig prosess, og personlig kontakt med potensielle medlemmer ofte er det mest effektive.

Men mange melder seg også inn via Internett så det viktig at lokallagene oppdaterer sine hjemmesider.

Penn og papir.jpg
@