Regjering, Storting og pensjonistenes kjøpekraft

LOPs tidligere leder, Kjell Helland, hadde et leserinnlegg i Adresseavisen sist lørdag. Innlegget kan du også lese her.

I den senere tid har det i Adresseavisen vært en debatt omkring pensjonistenes kjøpekraft. Bakgrunnen er som vi alle vet at pensjonistene ved de årlige trygdeoppgjørene får et fratrekk på 0,75 prosent av det årlige tillegget. Med de siste årenes nulloppgjør har dette ført til at pensjonistene ikke engang får kompensert for prisstigningen. Når vi samtidig vet at også pensjonistene må betale både skatt og trygdeavgift i likhet med de yrkesaktive, blir summen av disse kuttene svært merkbar for mange av våre pensjonister. Pensjonistorganisasjonene som deltar på drøftingsmøtene med regjeringen når det gjelder trygdeoppgjøret har da også nektet å skrive under på protokollen de siste årene. Det er beklagelig at ikke våre politikere har vært villig til å gjøre noe med denne situasjonen. Ikke minst når vi vet at Kongen i statsråd har gitt en forskrift som gir Stortinget mulighet til å foreta en vurdering av om det foreligger særlige forhold som det eventuelt bør tas hensyn til. Kan vi nå håpe på at regjeringen i forbindelse med årets trygdeoppgjør viser til denne forskriften, og anbefaler Stortinget at den legges til grunn hvis også årets trygdeoppgjør fører til at pensjonistene heller ikke denne gang får kompensert prisstigningen?  Hermed er regjering og Storting utfordret.

 

Kjell Helland
Pensjonist og tidl. leder av Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Kjell-Helland.jpg
@