Regjeringen svikter de eldre

I Adresseavisen har Kjell Helland hatt innlegg eldre og sykehjem. Du kan også lese innlegget her på LOPs sider.

I følge Adresseavisen skal nå regjeringen fase ut tilskuddsordningen når det gjelder rehabilitering av eksisterende sykehjem. I følge avisen vil dette bare for Trondheim  bety 400 millioner kroner. Vi forstår derfor godt at kommunalråd Sissel Trønsdal  reagerer sterkt på forslaget. I følge avisen vil dette kunne ha store konsekvenser for de av byens sykehjem som har behov for nødvendig rehabilitering.

 Fra tidligere vet vi også at dette vil kunne gjelde de fleste kommuner i landet. Svært mange av landets kommuner har jo som kjent svak økonomi, slik at de færreste vil ha mulighet til å gjøre dette på egen hånd. Dermed kan vi nok engang slå fast at til syvende og sist er det de eldre som bor på mange av våre sykehjem som blir rammet.

 Mange av våre eldre sykehjem har fortsatt behov for oppussing og ombygging fra dobbeltrom til enkeltrom med bad. Noe som ikke vil være mulig med bakgrunn i regjeringens forslag. Det vi heller ikke må glemme i denne sammenheng er at dette også har betydning for livsstandarden til den enkelte som bor på sykehjem. Hvis vi som er friske i dag hadde opplevd noe tilsvarende, ville vi ikke akseptert noe slikt. Dette er en form for eldrediskriminering vi burde vært spart for i 2016.

Jeg vil derfor oppfordre regjeringen til raskest mulig å snu i denne saken.

 

Kjell Helland

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Trondheim lokallag

Lege-med-eldre-dame.jpg
@