Forslag til statsbudsjett 2016

Her finner du en utarbeidet tabell som viser hvordan statsbudsjettet for 2016 vil påvirke pensjonister flest.

Regjeringen kommer bl.a. med følgende forslag til endringer i Statsbudsjettet for 2016. Tabellen viser satser og fradrag som de fleste pensjonister blir berørt av, og mulighet til å sammenligne satsene mellom pensjons- og lønnsinntekt. Dersom vedtatt Statsbudsjett viser et annet resultat enn forslaget, vil tabellen bli oppdatert i.h.t. budsjettvedtaket. Tabellen er oppdatert med endringer i forbindelse med budsjettforliket den 23.11.2015. 

 

                                                                                                                  

 

2015 REGLER

FORSLAG 2016

ENDRING

Skatt alminnelig inntekt

27%

25%

-2 pst.enh.

Trygdeavgift lønnsinntekt

8,2%

8,2%

 

Trygdeavgift pensjonsinntekt

5,1%

5,1%

 

Personfradrag klasse 1

    kr.   50.400

         kr.   51.750

    2,7%

Personfradrag klasse 2

    kr.   74.250

         kr.   76.250

    2,7%

Minstefradrag lønnsinntekt: Sats

43%

43%

 

Minstefradrag lønnsinntekt: Øvre grense

    kr.   89.050

         kr.   91.450

    2,7%

Minstefradrag lønnsinntekt: Nedre grense

    kr.     4.000

         kr.     4.000

 

Særskilt fradrag arbeidsinntekt

    kr.   31.800

         kr.   31.800

 

Minstefradrag pensjonsinntekt: Sats

29%

29%

 

Minstefradrag pensjonsinntekt: Øvre grense

    kr.   72.200

         kr.   73.600

    1,9%

Minstefradrag pensjonsinntekt: Nedre grense

    kr.     4.000

         kr.     4.000

 

Særskilt skattefradrag pensjonister: Maksimalt beløp

    kr.   30.800

         kr.   29.880

   -3,0%

Særskilt skattefradrag pensjonister: Innslagspunkt trinn 1, 15,3%

    kr. 180.800

         kr. 184.800

    2,2%

Særskilt skattefradrag pensjonister: Innslagspunkt trinn 2,   6,0%

    kr. 273.650

         kr. 278.950

    1,9%

Trinnskatt trinn 1: Sats 0,44%. Innslagspunkt

 

         kr. 159.800

 

Trinnskatt trinn 2: Sats 1,7%. Innslagspunkt

 

         kr. 224.900

 

Trinnskatt trinn 3: Innslagspunkt

    kr. 550.550

         kr. 565.400

    2,7%

Trinnskatt trinn 3: Sats

9,0%

 10,7%

1,7 pst.enh.

Trinnskatt trinn 4: Innslagspunkt

    kr. 885.600

         kr. 909.500

    2,7%

Trinnskatt trinn 4: Sats

12,0%

13,7%

1,7 pst.enh.

         

 

Tabellen er utarbeidet av  Per Loe, medlem av LOPs pensjonsutvalg.

bigstock-Senior-happy-woman-using-ipad-73149421.jpg
@