Regulering av pensjonene for 2013

16. mai 2013

Drøftingsmøtene om trygdeoppgjøret ble avsluttet i går. -Jeg er glad for at regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Alderspensjonistene får 3,02 prosent. Dette er noe høyere enn i fjor. Det har sammenheng med etterslepet fra 2012. I trygdeoppgjøret i 2012 ble det fra regjeringens side lagt til grunn at lønnsveksten ville bli 3,75 prosent, mens den ble 4 prosent. Det er her tatt hensyn til den såkalte underreguleringen på 0,75 prosent. Minstepensjonistene får 3, 29 prosent.

Les orienteringen fra departementet om dette HER
DEP_symbol.gif