Rehabilitering på egne premisser

Nå foreligger det resultater fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA som kan gi en ny retning på hvordan kommunene skal tenke i forhold til hverdagsrehabilitering av eldre.

Prosjektet ved navnet «Saman om ein aktiv kvardag. Nye arbeids- og samarbeidsformar i Eigersund og Karmøy kommune» har hatt tre fokusområder:

  1. om å utforske muligheter og begrensninger ved nye mer rehabiliterende, forebyggende arbeidsformer (hverdagsrehabilitering)
  2. om å prøve ut dokumentasjonssystemer som kan synliggjøre fruktbarheten ved hverdagsrehabilitering 
  3. om å innhenter kunnskaper om hva som begrenser hjelpetrengende eldres mulighet for å opprettholde sitt tilvante liv.

Du kan lese prosjektbeskrivelsen HER.

En viktig konklusjon som forskerne i dette prosjektet har funnet, er at en naturlig samtale, der medisinske fagtermer legges bort, er svært viktig for å få fram hva den enkelte eldre selv mener skal til for å bedre sin egen situasjon. Det å selv kunne definere egne mål, og trene seg opp mot disse, er svært viktig for motivasjonen. Og når motivasjonen er der, så er det mye enklere å oppnå egen mestring i hverdagen.

Forskning.no kan du lese en fyldig presentasjon av ferske funn fra denne studien.

bigstock-Senior-Lady-Serving-Tea-203066623.jpg
@