Representantforslag i Stortinget om å få lønnsslippen tilbake

De ulike pensjonistorganisasjonene har jobbet mye med å få endret beslutningen om at lønnslipper fra NAV ikke lenger sendes i posten. LOP har fremholdt at dette er en respektøs handling mot alle eldre som ikke har tilgang til å lese sin lønnsslipp på nett.

Nå har også mange politikere tatt opp denne saken. Den 26. april fremmet flere representanter fra Senterpartiets og SVs stortingsgrupper et representantforslag i Stortinget om å få lønnsslippen fra NAV tilbake i postkassa. Arbeiderpartiet støtter også disse forslagene.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til avisa Sunnøringen at han vil innby til slippfest dersom han får flertall for forslaget om å sende utbetalingsmeldingene til pensjonistene i posten. Så da håper vi på både fullt gjennomslag og fest!

bigstock-Close-up-portrait-of-senior-co-170678012.jpg
@