Retten til å bruke kontant betaling er fastslått av regjeringen

Kontanter er viktig for manges muligheter til å ta del i samfunnet. Selv om de fleste betalinger skjer med elektroniske løsninger i dag, har kontanter fortsatt en viktig rolle. Det er mange, spesielt eldre, som fortsatt bruker kontanter i hverdagen. Dette skriver finansdepartementet i en pressemelding der de presiserer kravene til bankene om å tilby kontanttjenester.

LOP har i en tidligere sak satt fokus på at Sentralbankloven fastslår at sedler og mynt er tvungent betalingsmiddel. Det betyr at alle forbrukere har rett til å betale med kontanter for varer eller tjenester. Å nekte eldre mennesker å betale med kontanter på for eksempel på tog eller buss, er derfor lovbrudd.

Eldreombudet skrev tidligere i år et brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum der det ble bedt om straffesanksjoner mot virksomheter som bryter den retten som forbrukerne har til å betale med kontanter. I brevet til finansministeren skrev eldreombudet blant annet: «480 000 eldre over 60 år er definerte som ikkje-digitale. På fleire samfunnsområde blir ikkje-digitale diskriminerte – betalingstenester er eitt av dei. Etter lova har alle rett til å betale kontant, men slik er det ikkje i praksis. Det kan gjere det vanskeleg for ikkje-digitale eldre å ha ein aktiv kvardag. Konsekvensen av slik digital tvang kan bli sosial isolasjon og utanforskap». Les hele brevet HER.

Nå er det altså slått fast fra Finansdepartementet at bankene pålegges å tilby kontanttjenester. Så får vi håpe at dette skaper presedens også på andre områder.  Hele pressemeldingen fra Finansdepartementet om denne saken kan du lese HER.

bigstock-Senior-caucasian-man-holding-n-408633830.jpg