Revidert statsbudsjett ...

18. mai 2012

- Forslaget til revidert budsjett inneholdt en interessant observasjon, sier LOP-leder Kjell Helland i en kommentar. Antall eldre i Norge som andel av befolkningen utvikler seg annerledes enn i andre europeiske land, og er nå på samme nivå som på begynnelsen av 1970-tallet. Det bør bidra til at skrekkscenariene om eldretsunamien som vil  skylle inn over Norge og ta økonomisk strupetak på velferdsstaten, blir mer nyansert, mener Helland.

Kommunene har i hovedsak fått midler til dekning av økte pensjonsutgifter og anslåtte prisøkninger, hvilket også er situasjonen for helseforetakene. Alt i alt et budsjettforslag som er preget av forsiktighet og den uavklarte økonomiske situasjonen i euro-sonen. Man må nok vente til statsbuudsjettet for 2013 legges fram i oktober for å registerere eventuelle økonomiske konsekvenser av f.eks. samhandlingsreformen.