RYSTET over nye skatteforslag

23. april 2010

LOP Trondheim er rystet over forslaget om skatteskjerpelse for store grupper av pensjonister. I en uttalelse vedtatt på medlemsmøtet 22. april kreves at regjeringen trekker forslaget. Hele uttalelsen kan leses på LES MER Rystet over nye skatteforslag   Landslaget for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag behandlet på sitt medlemsmøte 22. april regjeringens forslag om skjerpet skatt for pensjonister. I et høringsutkast foreslår regjeringen at trekket til folketrygden økes fra 3,0 til 4,7 prosent for pensjonster og at særfradraget skal fjernes. Dette kommer nå i forlengelsen av at pensjonene fra 2011 skal reguleres med lønnsveksten, men deretter fratrekkes 0,75 prosent. Dette er i strid med vedtaket som ble fattet i Stortinget i 2003, men som dessverre Stortinget løp i fra i 2009. Det å foreslå at en omfordeling og omlegging utelukkende skal skje mellom pensjonistgruppene, er å si at pensjonistene ikke skal være en del av det norske velferdssamfunnet. Øker utgiftene til pensjonistene, må de fordeles på hele samfunnet på lik linje med utgiftene til arbeidsledighetstrygd og sykelønn. Vi vil gjøre oppmerksom på at våre pensjoner er opparbeidet gjennom lang fartstid i yrkeslivet og er vel fortjent. Vi forventer derfor at regjeringen trekker tilbake dette forslaget, som ikke kan betegnes som noe annet enn en nedvurdering av oss som pensjonister.

Landslaget for offentlige pensjonister, Trondheim lokallag

@