Samarbeidsavtale mellom LOP og Norsk radiografforbund

Mandag 20. mai inngikk LOP og Norsk radiografforbund en samarbeidsavtale. Dermed kan pensjonister fra Norsk radiografforbund også bli medlem i LOP innenfor sitt eksisterende medlemskap i radiografforbundet.

LOPs styreleder Torild Ofstad, sekretariatsleder Thor Eivind Halvorsen fra Norsk radiografforbund og leder av Pensjonistforum i Norsk radiografforbund, Turid Langli, var til stede under undertegningen.

LOP ønsker Norsk radiografforbund hjertelig velkommen inn i vårt pensjonistfelleskap! Jo flere vi er, jo større styrke har vi i vårt arbeid for å sikre offentlige pensjoner og folketrygd gjennom LOPs drøftingsrett med Arbeids- og sosialdepartementet.

Radiografene.bmp