Sammensetningen av Stortinget blir mer og mer i utakt med befolkningen

Eldreombud Bente Lund Jacobsen har denne uken gått ut med en oppfordring til høstens velgere om å endre på stemmesedlene i protest mot at norske partier ikke prioriterer kandidater over 70 år.

Etter valget i høst ligger det an til at Stortinget vil ha maksimalt én representant over 70 år. I løpet av våren vil alle partier ha sine lister til Stortingsvalget 2021 klare, og det ser ikke lyst ut med tanke på representativiteten i samfunnet.

I anledning eldreombudets utspill sier representanter fra både Høyre og Arbeiderpartiet til Aftenposten av de tilstreber mangfold og representasjon på listene både for kjønn, geografi, alder og bakgrunn. Men selv om partiene sier at dette blir tilstrebet, så klarer de altså ikke å speile alderssammensetningen i samfunnet i form av sine lister til Stortinget.

Og mens trenden globalt er at personer over 70 år stadig har mer innflytelse og politiske posisjoner, er Norge landet som går motstrøms med svært lav representativitet for en stadig voksende gruppe seniorer.

Selv om mulighetene for å påvirke hvem som får en Stortingsplass er svært små, oppfordrer likevel eldreombudet folk til å protesterere ved å flytte eldre kandidater til toppen av stemmeseddelen. Hvordan dette gjøres i praksis kan du lese på eldreombudets hjemmesider HER.

bigstock-european-Union-parliament-elec-300762475.jpg
@