Selvbetjeningssamfunnet – henger vi med?

02. april 2014

Få har unngått å få med seg den voldsomme utviklingen som har skjedd vedrørende selvbetjening og det på stadig nye områder og ikke minst på områder som gjelder oss eldre like mye som de yngre. Mere skal det bli, ønsket om å bo hjemme lengst mulig med god nok trygghet forutsetter at vi igjen greier å betjene oss selv mere og mere som ett eksempel.

Hva skyldes så denne utviklingen?

Den skyldes etter mitt syn i alle fall to helt sentrale forhold, at data er kommet for å bli og det er en voldsom utvikling både i teknologiske løsninger som mobiltelefon, nettbrett, PC m.v. og hva de kan brukes til – at det blir stilt krav til effektivitet og produktivitet i alle ledd og datautviklingen og bruken av disse bidrar sterkt til å øke effektivitet og produktivitet. Danmark har foretatt beregninger her og kommet til bl.a. følgende:

- at et vanlig brev koster 100 kroner å håndtere mens ett elektronisk koster 3 kroner

- at det er for kostbart at en stor del av befolkningen skal være fritatt for å sende elektroniske brev når det er så mye å hente - les eldre.

Det vi da nå ser og også fra offentlige etater er at kravet om elektronisk behandling av alle mulige dokumenter øker - såkalt digitalisering - og en kommer vanskelig bort fra at det er riktighet i dette dersom sparte utgifter kan brukes nyttigere og bl.a. til større støtte hos de som trenger det mest.

Det som imidlertid er uteglemt etter min oppfatning er bl.a.

-at forutsetningen er at det finnet nok hjelp og støtte til at en kommer videre når en står fast - dette øker kanskje prisen på elektronisk post fra 3 til 5 kroner

-at eldre behandles likt med ansatte vedrørende utstyr-jeg fikk nylig en innkallelse til ett møte hvor innbydelsen måtte tas med og det var en strekkode på min PC- de forutsatte at jeg hadde PC og skriver og det privat.

Skal vi henge med, så må en tenke helhetlig på slike ting. Det gjør en ikke i dag når det gjelder eldre. Av Per Rasmussen, Lillehammer Denne artikkelen står på trykk i «Vi i LOP» som sendes ut i disse dager. Du kan være med å diskutere innholdet på våre Facebooksider .
eldre-mann-sykler-i-natur2.jpg
@