Seminar aktiv aldring og fysisk aktivitet

14. oktober arrangerer Statens seniorråd i samarbeid med Avdeling for miljø og helse i Helsedirektoratet et heldagsseminar med tema aktivaldring og fysisk aktivitet. Det er ingen deltakeravgift og det serveres lunsj. 

Målet med seminaret er å sette fysisk aktivitet og eldre på dagsorden, skape en møteplass mellom frivillige organisasjoner og kommuner, og vise gode eksempler. Målgruppen for seminaret er frivillige organisasjoner, ildsjeler, kommuner, helsepersonell og andre som er opptatt av fysisk aktivitet og eldres helse. Mer om seminaret og påmelding finner du her: Seminar aktiv aldring og fysisk aktivitet

tur-i-fjellet.jpg
@