Seniorpolitikk på den politiske dagsorden

Sist uke arrangerte Tankesmien Agenda og Senter for seniorpolitikk et møte der tema var seniorpolitikk og velferdsstatens framtid.

Senter for seniorpolitikk har gitt Tankesmien Agenda oppdraget med å produsere en rapport som omhandler seniorer på mange arenaer, blant annet i arbeidslivet og innenfor frivilligheten. HER kan du lese denne rapporten.

Axel Fjeldavli i Tankesmien Agendas er en av de som arbeider med området seniorpolitikk. Har innledet møtet, og budskapet hans kan man også lese i en kommentar som finnes HER. «Vi trenger ikke en minister for eldreomsorg, vi trenger en minister som klarer å snu synet på seniorer fra å være en byrde, til å være en ressurs» var Fjeldavlis budskap.

Det er tydelig at temaet seniorpolitikk kommer mer og mer på dagsorden på mange områder og blant mange aktører. Så er det viktig at stemmene fra seniorene selv blir hørt, slik at man ikke bare snakker om seniorer og seniorpolitikk uten også å involvere de som faktisk er representanter fra denne aldersgruppen. Et godt eksempel på en senior som absolutt gjør sin stemme hørt er Ada på 94 år som har sin egen blogg, dette kan du lese mer om på NRKs sider HER.

bigstock-Happy-senior-citizen-giving-a-56442680-1.jpg
@