Sentralkontingent økes

25. juni 2011

Landsmøtet vedtok etter en bred og grundig debatt å øke den sentrale kontingent med kr 50 til kr 200 fra og med 1. januar 2012. De lokale årsmøter fastsetter selvfølgelige fremdeles lokallagskontingenten på sine årsmøter.

@