Særfradraget for store sykdomsutgifter

Den svært urettferdige ordningen med overgangsregelen for særfradraget fortsetter også for årets skattemelding. Det betyr at personer som fikk særfradrag i 2010 og 2011 også kan kreve dette for 2017, andre personer med store sykdomsutgifter kan ikke kreve særfradrag. Regjeringen har vært svært sendrektig i denne saken, dette slår meget uheldig ut for mange med store sykdomsutgifter.

Hvis du er en av dem som var så heldig å få særfradrag for store sykdomsutgifter i 2010 og 2011, gjelder de samme reglene for merutgifter som i fjor. Det er kun disse skatteytere som fortsatt kan kreve særfradrag for store sykdomsutgifter. Dersom du kan sannsynliggjøre at du har hatt sykdomsutgifter på minst 9180 kroner, kan du trekke det fra inntekten din. Du kan trekke fra hele beløpet, ikke bare det som overstiger 9180 kroner, men du vil bare bli godskrevet for 67 prosent av beløpet. Det betyr ikke at du får igjen 9180 kroner på skatten, men at inntekten din blir redusert med 67 prosent av beløpet du fører opp som merutgift.

Du fører opp alle merutgiftene på årets ligning, så vil prosentandelen trekkes fra i Skatteetatens systemer automatisk. De totale merutgiftene, herunder eventuelle merutgifter til fordyret kosthold/diett, føres opp i post 3.5.4 i skattemeldingen.

 

penger.jpg
@