Særskilt fastsatt pensjonistlønn fra 1. januar

Koronasituasjonen skaper bemanningskrise blant annet på skoler, i barnehager og i helsevesenet. For å hjelpe på situasjonen søker nå mange kommuner etter pensjonister som kan gå inn og ta et tak.

For å gjøre det mer attraktivt for pensjonister å bøte på bemanningskrisen, har regjeringen vedtatt en særskilt fastsatt pensjonistlønn. Denne skal man få uten å tape pensjon. Dermed kan pensjonert personell komme på jobb, uten at AFP og alderspensjon blir redusert.

«LO Kommune og Fagforbundet er glade for at Arbeids- og sosialdepartementet åpnet for at pensjonister kan bidra i den krevende bemanningssituasjonen i skoler og barnehager, uten avkorting i pensjonen». Det sier daglig leder i LO Kommune, Pål Skarsbak til Fagforbundet.

Arbeids- og sosialdepartementet åpnet for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særstilt pensjonistlønnssats, og det gjorde partene umiddelbart. Timelønnen i denne ordningen er bestemt til  300 kroner og ordningen tilbys pensjonert personell fra 1. januar 2022.

Businesskvinne.jpg
@