Sjekk hørselen din i tide!

Nedsatt hørsel kan gjøre at du får problemer med å skille stemmer fra hverandre i selskapslivet, og du tåler mindre bakgrunnsstøy.

Ofte er det omgivelsene som først merker at en person har begynt å høre dårligere enn før. Særlig menn har vanskelig for å innrømme at de ikke har samme hørsel som før, selv om familie og andre rundt dem tydelig merker at hørselen ikke er som den var.

Det å få nedsatt hørsel er også regnet som en risikofaktor for demens. Det er ikke den nedsatte hørselen i seg selv som utgjør risikoen men det at man ofte unngår sosial omgang og begynner å isolere seg mer. Derfor er det mye god helse i å få sjekket hørselen sin og å få et høreapparat hvis det er nødvendig. I Norge er høreapparater et gratis tilbud som dekkes av folketrygden. Men nå er det som regel et års ventetid på å få utredet hørselen sin. Derfor er det et godt råd å stille seg i køen med en gang hvis du mistenker at hørselen er svekket.

På Hørselshemmedes landsforbund sine nettsider HER kan du lese mer om hvordan du går fram for å få helsehjelp for svekket hørsel.

bigstock-Mature-Woman-Listening-Sound-W-469927899.jpg