Skal LOP endre navn?

På LOPs landsmøte i 2011 hadde vi en større debatt om å endre navnet til Landslaget for offentlige pensjonister. Det var stort engasjement og mange ulike forslag ble fremmet. Dessverre fikk ingen av forslagene nødvendig flertall. På vårt landsmøte i Bergen i fjor var dette ikke tema i det hele tatt.

Av Kjell Helland

Jeg tror det er helt nødvendig at vi nok engang tar en debatt om vi ikke bør endre organisasjonens navn. Det å være med på et landslag er selvsagt kjempeflott. Det er ikke alle forunt. Det er kun for de beste. Noe vi som offentlige pensjonister selvsagt er. Spørsmålet er om vi når frem med et slikt navn til de mange offentlige pensjonistene innenfor kommune, fylke og stat rundt i landet. Et landslag er en ting –  et forbund for offentlige pensjonister noe helt annet. Som leder i LOP i perioden 2011 til 2014 møtte jeg til stadighet spørsmål om hvem og hva vi var. De færreste klarte å forbinde oss med et pensjonistforbund for offentlige pensjonister. I denne perioden fikk jeg også jevnlig mailer fra Sportsreisebyrået Fotball-Norge. De hadde tydeligvis en fornemmelse av at vi kanskje var en eller annen form for et landslag. Hvem vet. I tiden som leder i LOP skrev jeg en rekke kronikker og avisinnlegg i ulike aviser landet rundt. Alt for ofte opplevde jeg i samtaler med offentlige pensjonister at de hadde lest innlegget, men ikke hadde koblet dette til et landsdekkende pensjonistforbund for offentlige pensjonister.

I likhet med andre organisasjoner sliter også LOP med å verve nye medlemmer. En nødvendighet for en levende og aktiv organisasjon. For oss i LOP er dette helt nødvendig. Vi har nå fått en selvstendig drøftingsrett med regjeringen. Da betyr kjøttvekta mye. Som en stor organisasjon med mange medlemmer i ryggen blir vi også lyttet til i langt større grad, enn som en liten organisasjon. Dette handler derfor også om økt innflytelse for oss som offentlige pensjonister i forhold til saker som er viktige for oss. Jeg skulle tro at svært mange av dagens offentlige pensjonister ikke er medlem av noe pensjonistforbund. Med andre ord, potensialet er stort der ute.

Jeg er overbevist om at skal vi kunne øke oppslutningen om LOP som et nødvendig og reelt førstevalg for offentlige pensjonister fra både kommune, fylke og stat, må vi også endre organisasjonens navn. Etter min mening vil dette være en viktig og nødvendig del av markedsføringen av organisasjonen i fremtiden. Hva skal så «barnet» hete? Det bør i alle fall ha forbund knyttet til navnet sitt. Jeg håper derfor at dette innlegget kan føre til en konstruktiv debatt om organisasjonens fremtidige navn. Videre at vi er villige til å legge til side all historikk om LOPs opprinnelse, og at vi isteden ser fremover. Vårt samfunn er i stadig endring med nye krav og endringer. Det bør også gjelde LOP.

2014-06-14-13.05.35.jpg
@