Skjebnedag for «slippen»

NRK Hordaland melder at KrF i dag kan avgjøre hva som skal skje videre med «slippen».

Du kan lese hele saken fra NRK her. Både  Sp, Ap og SV er for å innføre pensjonsslipp i postkassa alt 1. januar 2018. Men KrF har inngått budsjettforlik med H, V og FrP, og en stemme for dette forslaget vil innebære et brudd med den budsjettavtalen de har inngått.

Siden KrF er partiet som i praksis kan avgjøre denne saken, har stortingsrepresentant Steinar Reiten levert inn et forslag om en valgfri rett til å få utbetalingsinformasjon tilsendt i  posten fra 1. juli  Forslagsteksten lyder: «Stortinget ber regjeringen fra 1. juli 2018 gi alle som mottar pensjonsytelser, valgfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt løpende, pr. post.» Ved å skyve utgiften med gjeninnføringen av å sende slippen i posten frem til 1. juli, kan dette innarbeides i revidert budsjett, og vil da ikke være brudd på budsjettforliket. Saken debatteres i Stortinget i dag, og det blir spennende å følge utfallet. Siste nytt fra NRK er at forslaget fra KrF etter alt å dømme vil vinne fram.

Ordningen vil utarbeides slik at den enkelte pensjonist selv må be om å få papirslippen tilsendt.

bigstock-Older-man-or-Senior-have-recei-50230679-1024x682.jpg
@