Skjermes mot nytt skattesjokk?

06. september 2010

I disse dager får landets husstander brev fra Skatteetaten med spørsmål om boligen. Dette skal danne grunnlag for den nye boligbeskatningen. Eiere av eldre boliger kommer dråligere ut ved takseringen, skriver Aftenposten i dag. Ofte eies nemlig eldre hus av pensjonister og manga av dem har bare minstepensjon. I et forsøk på å skjerme minstepensjonister fra skattesjokk, har det kommet regelendringer som hjelper dem som har "lavere og midlere inntekter" ifølge avisen. Skattleggingen av pensjonister med normale inntekter gjøres gunstigere ved at likningsverdien av egen bolig ikke lenger skal påvirke beregnet skatt etter skattebegrensningsregelen, hevdes det i artikkelen. Det kan være en gla'melding, kommenterer leder Eli Vinje, LOP kommer til å følge opp denne saken.

@