Skjerven leder fylkeseldreråd

19. januar 2012

På konstituerende møte i Fylkeseldrerådet i Sogn og Fjordane ble Eivind Skjerven valgt til leder. Skjerven er det eneste medlemmet fra perioden 2007-2011 som ble gjenoppnevnt for perioden 2011-2014. Han er leder for Landslaget for offentlige pensjonister - LOP - Nordfjord lokallag og var sentralstyremedlem i LOP (2009-2011).

Fylkeseldrerådet i Sogn og Fjordane er arrangør for Landskonferansen som arrangeres på Hotel Alexandra 24. mai 2012.