Skremmende avsløringer

28. september 2011

Nok en gang har vi fått avdekket svikt i eldreomsorgen, sier leder Kjell Helland i en pressemelding etter avsløringene i NRK1 forleden. Det viser seg at forholdsvis mange eldre  døde på grunn av underernæring ved et av våre aldershjem i Oslo det siste året. Hvis bare deler av disse opplysningene er riktige, er det direkte skremmende, understreker Helland, dermed kan vi heller ikke se bort fra at tilsvarende tilstander vil kunne avdekkes i andre deler av landet. Avsløringene viser også at det er mangel på kompetent helsepersonell ved en rekke av våre aldershjem. Dette er bekreftet av representant for Norsk Sykepleierforbund.

LOP-lederen påpeker at dette er lite verdig behandling av eldre mennesker, og forteller at LOP krever at det umiddelbart ryddes opp i disse forholdene. Det må settes av nødvendige ressurser til å tilsette helsepersonell med relevant kompetanse. Videre må man få styrket og økt utdanningen av fagpersonell. I tillegg må nå staten sørge for at kommunene får de økonomiske rammene som trengs, slik at vi i framtiden slipper å oppleve denne type svikt overforfor de eldre, sier Kjell Helland meget alvorlig.

@