Slik er den nye tjenestepensjonen

Den nye avtalen om offentlig tjenestepensjon, som ble inngått tidligere i vår, innebærer at de som nå er yngre må stå i jobb lengre for å få en god pensjon.

Unio har laget en egen nettside som gir et godt innblikk i alle sider av avtalen om ny offentlig tjenestepensjon. Den finner du HER.  Årskullene 1959-1962 er de siste årskullene som beholder dagens bruttoordning. Disse årskullene får en levealdersjustert bruttoordning i bunn pluss et garantitillegg som utgjør en andel av den garantien som er gitt til og med 1958-kullet. Til årskullene 1963-1970 gis det et tidligpensjonstillegg, kalt «overgangstillegg». Dette er de første åtte årskullene som får ny, livsvarig AFP istedenfor dagens AFP, som er en tidligpensjonsordning.

bigstock-grandmother-using-laptop-32415893.jpg