Slipp pensjonistene til på Stortinget!

11. juli 2012

- LOP krever at de politiske partiene som stiller lister ved stortingsvalget neste år sørger for at de nominerer pensjonister på fast plass, skriver leder for Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) Kjell Helland i en pressemelding i dag etter at det ble kjent at de fleste av de få seniorene på Stortinget frasier seg renominering. Det er bekymringsfullt at vi i 2013 vil kunne oppleve at av nasjonalforsamlingens 169 representanter vil det kun være 2 over 65 år, fortsetter han og påpeker at det er 731.484 pensjonister i Norge. Det burde tilsi god representasjon på Stortinget. Svært mange av sakene som Stortinget behandler berører de eldres livssituasjon. Da bør det også være en selvfølge at deres kompetane og erfaring er tilstede når disse sakene behandles. Helland understreker at de politiske partiene har en unik anledning til å vise at de faktisk er opptatt av de eldres situasjon gjennom nominasjonsprosessen - og ikke bare i valgtaler.

@