Smart å ta influensavaksine

Folkehelseinstituttet anbefaler alle over 65 år å ta influensavaksine hvert år. Statistikken viser at folk med høy utdannelse i større grad tar vaksinen enn de med lavere utdanning, men fremdeles er det bare fire av ti av de som er i risikogruppene som lar seg vaksinere.

Folkehelseinstituttets nettsider kan vi lese om hvorfor det er viktig å ta influensavaksinen årlig: Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske sykdommer. Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa kan sykehusinnleggelse være nødvendig. Noen får varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom.

I Norge er det ca. 900 personer som hvert år dør på grunn av influensa. I hovedsak er det de over 65 år med alvorlige sykdommer som dør.

Forsker Svenn-Erik Mamelund ved OsloMed sa i en artikkel i Forskning.no forrige uke at legene må være flinkere til å oppfordre sine pasienter til å ta influensavaksinen.

Forskerne ved Influensasenteret i Bergen har studert 250 helsearbeidere som over fem år har fått årlige influensavaksiner. Konklusjonen av denne studien viser at det bare er positive sider ved å ta en årlig influensavaksine.

bigstock--201641014.jpg