Smittes med RS-virus fra barnebarna

I en ny rapport fra Oslo Economics foreslås det et voksenvaksinasjonsprogram som også inkluderer vaksine mot Respiratorisk syncytialt-virus (RS-virus). Antallet eldre som smittes av dette viruset er økende, og for mange fører det til alvorlig sykdom.

RS-virus er et luftveisvirus som rammer personer i alle aldre. Dette viruset er en relativt vanlig vanlig årsak til sykehusinnleggelser hos småbarn. Men dette viruset er også alvorlig for en stor andel eldre som er i risikogrupper for å utvikle alvorlig sykdom.

Alle dødsfall av RS-virus skjer nå i gruppen over 60 år kan man lese i rapporten fra Oslo Economics. Rapporten påpeker at mange eldre smittes av barnebarn. I rapporten kan man også lese at «Feilklassifisering av RS-virus i sykehusjournaler og mangelfull rapportering fra leger gjør at byrden av RS-virusinfeksjoner blant eldre blir undervurdert».

I tillegg til sykehusinnleggelser i en del tilfeller med RS-virus, og økt behov for helse- og omsorgstjenester i etterkant, kan også mange utvikle følgesykdommer og forverring av underliggende tilstander. Dette er bakgrunnen for at det i rapporten blir anbefalt et voksenvaksinasjonsprogram som inkluderer vaksine mot RS-virus. Oslo Economics oppsummerer regnestykket bak denne anbefalingen slik:

«Samfunnskostnadene forbundet med RS-virusinfeksjoner blant de over 60 år i Norge varierer betydelig avhengig av om det er en sesong med høyt eller lavt smittetrykk. Vi anslår kostnadene i helsetjenesten i 2023 til mellom 0,53 og 0,75 milliarder kroner avhengig av type sesong. RS-virus fører til et helsetap for pasienter og pårørende i form av både tapt levetid og livskvalitet (2,20 til 6,84 mrd. kr). I tillegg påføres samfunnet et produksjonstap (0,55 til 1,11 mrd. kr). Kostnadene som er direkte synlige i offentlige budsjetter (helsetjenestekostnadene og deler av produksjonstapet) er betydelige, men utgjør allikevel en begrenset andel av de samlede samfunnskostnadene forbundet med RS-virusinfeksjoner i Norge».

Hele rapporten finner du HER.

bigstock-Injection-4308484.jpg
@